ROCKMAX RIBLATH

3/8” ตะแกรงเหล็ก


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax RIBLATH คือตะแกรงเหล็ก ขนาด3/8 นิ้วและ มีบั้งขั้นทุก 4 นิ้ว ตะแกรงเหล็กชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบมาเพื่อความทนทาน สำหรับการฉาบปูนที่หน้างาน ผลิตมา จากเหล็กชุบสังกะสีและสามารถเลือก วัสดุชนิดอื่นได้ เช่น สเตนเลส

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax RIBLATH ใช้สำหรับเป็น ตะแกรงเสริมแรง ในบริเวณผนังก่อ อิฐเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและลดรอย แตกร้าวกรณีฉาบปูนทับ และบาง กรณียังสามารถใช้เป็นตะแกรงเหล็ก กันรอยต่อคอนกรีตได้

คุณสมบัติ

 • เคลื่อนย้ายและติดตั้งง่ายี
 • ลดเวลาการติดตั้ง
 • ลดค่าแรงงาน
 • ลดค่าการซ่อมจากการแตกร้าว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การยึดตะแกรงเหล็ก

  การยึดตะแกรงเหล็กเข้ากับผนังก่ออิฐให้แน่นหนา โดยมีระยะยึด ออกมาจากแนว อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร แนวยาว และ 25 มิลลิเมตร แนวข้าง

  การยึดกับไม้

  ใช้ตะปูในการยึดติด

  การยึดกับเหล็ก

  ใช้ลวดผูกเหล็กยึดกับโครงเหล็ก

  การยึดกับผนัง

  ให้ยึดตะแกรงเหล็กให้แน่นหนา กับผนังก่ออิฐ ด้านหลังให้ยึดต่อ ตะแกรงโดยมีความห่าง 600 มิลลิเมตร

  ROCKMAX SUPERRIB

  ตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรีต แทนไม้แบบ


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Superrib คือตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรีต ทำมาจาก เหล็กชุบสังกะสี โดยมีรูปแบบเป็นบั้ง เมื่อนำไปติดตั้ง ตามมาตรฐานและค้ำยันที่ถูกต้อง สามารถรับแรงดันจากคอนกรีตและสามารถใช้เป็น ตัวเพิ่มรอยต่อทางกล(Mechanical Keys) กับรอยต่อก่อสร้างได้

  สามารถติดตั้งตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรีตก่อนการติดตั้งเหล็ก เสริมได้โดยเหล็กเสริมสามารถวิ่งทะลุผ่านตะแกรงได้ โดยตะแกรง เหล็ก สามารถตัดและงอได้ ลดเวลาการถอดและติดตั้งไม้แบบและค้ำ ยันและข้อดีอีกอย่าง คือ ไม่ต้องทำการ ซ่อมพับย่อรอยต่อในยามที่จะต้องเทคอนกรีตในพื้นที่ถัดไป

  คุณสมบัติ

 • มีน้ำหนักเบา สามารถขนย้ายได้สะดวก
 • ติดตั้งได้ถาวร โดยไม่ต้องถอดออก
 • มีรอยบั้ง ซึ่งเป็นตัวเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวในการเทคอนกรีตพื้นที่ถัดไป
 • เพิ่มความแข็งแรงและทนทาน ของรอยต่อคอนกรีตขณะก่อสร้าง
 • สามารถตัด ดัด งอ ได้ตามต้องการ
 • ลดเวลาในการติดตั้งเทียบกับการใช้ไม้แบบทั่วไป
 • ลดแรงดันจากคอนกรีตสด ทำให้ได้ค้ำยันน้อยลง
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  ใช้แทนไม้แบบรอยต่อคอนกรีต และตะแกรงเหล็กสามารถติดตั้ง โดย ไม่จำเป็นต้องถอดออก เพิ่มความแข็งแรง และทนทานในบริเวณผิวหน้ารอยต่อคอนกรีต โดยไม่จำเป็นต้องทำการสกัดผิวเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว Rockmax Superrib สามารถใช้ได้ต่อโครงเสริมคอนกรีตขนาดใหญ่ ต่างๆ เช่น บ่อบำบัดน้ำเสีย, ถังเก็บน้ำ , ท่าเทียบเรือ, ฐานราก, พื้นสะพาน โดยสามารถติดตั้งไว้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

  การจี้คอนกรีต

  ควรทำการจี้คอนกรีตให้ห่างจากตะแกรงเหล็กอย่างน้อย 450 มิลลิเมตร กรณีที่ตอ้งจี้ใกล้ตะแกรงเหล็ก ให้จี้แล้วยกออก ทุก 5-10 วินาทีต่อคร้ัง เครื่องจี้ชนิดทาบไม้แบบ หรือแบบเขย่า ไม่แนะนำให้ใช้

  การเทคอนกรีต

  ไม่ควรเทคอนกรีตโดยตรงถึงตะแกรงเหล็ก ควรปล่อยเทคอนกรีตให้มี ระยะห่างจากตะแกรงเหล็ก ประมาณ 500 มิลลิเมตร และให้คอนกรีต ไหลเข้ามา น้ำปูนที่ไหลออกมา ให้ทำการเช็ดออก โดยระวังไม่ให้ค้ำยัน และผิวหน้าของตะแกรงเหล็ก กั้นรอยต่อคอนกรีต

  ขนาดบรรจุ

  10 แผ่น ต่อมัด

  ROCKMAX APEX MIXER 1600

  1600 WATT HEAVY DUTY ELECTRIC


  INTRODUCTION

  Rockmax Moform W is a water based mould release agent. It is formulated from blended emulsion and mineral materials. Product provides water repellent surface achieve clear and easy to remove formworks.

  AREA OF USES

  Rockmax Moform W can be used for wood and steel formworks.

  ADVANTAGES

 • Provide fare face concrete.
 • Easy to use.
 • Economical.
 • Non toxic.
 • Non staining.
 •  

  APPLICATION AND INSTALLATION

  SURFACE PREPARATION

  Form surfaces must be clean and free from dust, dirt, oil and cement paste.

  APPLICATION

  Apply Rockmax Moform W by brush or roller. Protect the coated area from rainfall. Drying time depend on temperature and humidity.

  CLEANING

  Clean all tools and equipments by clean water.

  PACKAGING

  210 litre steel drum.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition at 10-40ºC. Avoid from sunlight, frost, water, moisture and high temperature.

  ROCKMAX CURE A

  HIGH PERFORMANCE CURING COMPOUND


  INTRODUCTION

  Rockmax Cure A is a high performance paraffin emulsion liquid curing compound. It can provide excellent curing film on concrete surface to prevent fast water evaporation. It is suitable to use with large concrete areas.

  AREA OF USES

  Rockmax Cure A mainly use in all concrete structures with no over coats on surface. It is widely use in large concrete structure and trafficable areas ie runways, highways, bridge desks, retaining walls, water storage areas, concrete towers, precast concrete girders and others.

  ADVANTAGES

  • High eliminate loss of water in concrete.
  • Efficiency hydration reaction.
  • Reduce shrinkage.
  • Economical.
  • Save labor cost.
  • Non flammable.
  • Non toxic.
  • Can be over coat with other trades.

  APPLICATION AND INSTALLATION

  SURFACE PREPARATION

  Concrete surfaces must be sound and clean.

  APPLICATION

  Apply Rockmax Cure A by spray. Apply immediately after remove formworks.

  CLEANING

  Clean all tools and equipments by clean water.

  PACKAGING

  200 litre drum.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition at 10-40ºC. Avoid from sunlight, frost, water, moisture and high temperature.

  ROCKMAX CURE

  น้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไม่สร้างฟิล์มที่ผิว


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Cure คือน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ผลิตมากจากวัสดุไม่มีสารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ จะซึมผ่านผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยาเคมีกับคอนกรีต เพื่อกักน้ำในคอนกรีต ไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนกรีต เร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนหรีตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีตไม่เกิดการพัฒนากำลังตามทฤษฏี น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ยังสามารถทำให้คอนกรีต มีความแข็งแกร่งที่ผิวหน้าอีกด้วย เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตที่ใช้แพร่หลาย ทั่วไปในงานก่อสร้าง น้ำยาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และใสได้

  ลักษณะการใช้งาน

  Rockmax Cure ใช้เป็นน้ำยา บ่มคอนกรีตได้กับทุกโครงสร้างคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครง สร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ

  คุณสมบัติ

 • ลดอัตราการสูญเสียน้ำ ในการเทคอนกรีต
 • เพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีต
 • ลดอัตราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
 • เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรประหยัด
 • ลดต้นทุนแรงงานก่อสร้าง
 • ไม่ติดไฟ หรือเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิง
 • ไม่มีสารพิษหนัก หรือโลหะหนัก
 • สามารถฉาบ หรือปิดทับได้ (ติดต่อ บริษัท ร็อคแมค จำกัด ก่อนการติดตั้ง)
 • น้ำยาบ่มคอนกรีต มิใช่ชนิดเกิดฟิล์มที่ผิว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตควรสะอาด และอยู่ในสภาพดี

  วิธีใช้งาน

  สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ พ่น ทา หรือ แช่ทิ้งไว้ (พื้นคอนกรีต) หลังจากที่รื้อไม้แบบทันที พ่นให้อัตราการใช้ ที่เพียงพอ และต่อเนื่องกับ จำนวนเที่ยว และอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น อัตราการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น หรือพื้นที่สูงลมแรง น้ำยาบ่มคอนกรีต จะซึมผ่านโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิทที่ 24 ชั่วโมง

  ขนาดบรรจุ

  200 ลิตร

  วิธีเก็บรักษา

  เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

  ROCKMAX MOFORM O

  HIGH PERFORMANCE MOULD RELEASE AGENT


  INTRODUCTION

  Rockmax Moform O is a chemical based mould release agent. It is formulated from selected chemicals and oil solutions. Product provides high performance for finer surface.

  AREA OF USES

  Rockmax Moform W can be used for wood and steel formworks. Especially use in pre cast concrete yard.

  ADVANTAGES

 • Provide finer concrete surface.
 • Easy to use.
 • Economical.
 • Non toxic.
 • Non staining.
 • APPLICATION AND INSTALLATION

  SURFACE PREPARATION

  Form surfaces must be clean and free from dust, dirt, oil and cement paste.

  APPLICATION

  Apply Rockmax Moform O by brush or roller. Protect the coated area from rainfall. Drying time depend on temperature and humidity.

  CLEANING

  Clean all tools and equipments by clean water.

  PACKAGING

  210 litre steel drum.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition at 10-40ºC. Avoid from sunlight, frost, water, moisture and high temperature.

  ROCKMAX MOFORM W

  น้ำยาทาแบบสูตรน้ำ


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Moform W คือน้ำยาทาแบบสูตรน้ำใช้สำหรับทาแบบ หรือคอนกรีต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง เมื่อใช้แล้วจะได้ คอนกรีตที่มีผิวหน้า เนียน เรียบ ไม่มีคราบดำติด ก่อนใช้งาน ควรทำการทดสอบกับพื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพื่อดูความเข้ากันได้ของวัสดุกับไม้แบบ

  ลักษณะการใช้งาน

  Rockmax Moform W ใช้เป็นน้ำยา ทาแบบได้กับแบบไม้ และแบบเหล็ก

  คุณสมบัติ

 • ให้ผิวคอนกรีต เนียน เรียบ
 • ใช้งานง่าย ไม้ต้องเจือจาง
 • มีราคาสมเหตุสมผล
 • ไม่มีสารพิษหนัก
 • ไม่มีคราบดำ
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  ไม้แบบต้องมีความสะอาด ไม่มีฝุ่ง ผง เศษซีเมนต์ติดอยู่

  วิธีใช้งาน

  ทาน้ำยาทาแบบด้วยลูกกลิ้งลงบนแบบที่เตรียมไว้ ระวังอย่าให้ฝนตก จะชะล้างน้ำยาทาแบบออกหมด ระยะเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์

  ขนาดบรรจุ

  200 ลิตร ต่อถัง

  วิธีเก็บรักษา

  เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส

  ROCKMAX LATEX

  ALL PURPOSE BONDING AGENT


  *Click image to enlarge

  INTRODUCTION

  Rockmax Latex is a modified polymer emulsion bonding agent suitable to use in many applications include bonding agent between old and new concrete, new to new, old to old concrete substrate, waterproof render mortar, adhesive bonding grout, improve floor screed properties and improve durability in cement mortar. Rockmax Latex is a dispersion of internally plasticized high polymer resin in water. It is a ready to use and milk white liquid with a viscosity only slightly greater than that of water.

  AREA OF USES

  Rockmax Latex can used to improve bonding, adhesion, durability, watertight and protection to cement mortar. The application areas include mortar, render, plastering, floor screed, bonding construction joints, preventions of cold joints, leveling of floor, application on vertical and horizontal areas, portable waters and etc.

  ADVANTAGES

  • Excellent adhesion.
  • Excellent water resistance.
  • Increase durability
  • High elasticity.
  • Interior or exterior use.
  • Reduce shrinkage.
  • Can apply in portable water.
  • Simply mix with cement, sand and water.
  • Widely use for bonding old to new concrete.
  • Ready to use.
  • Use as bonding for repair materials.

  APPLICATION AND INSTALLATION

  SURFACE PREPARATION

  The substrates must be sound, clean and free from dust, dirt, oil, laitance and loose particles. Pre wet substrate before application of latex but no standing water.

  APPLICATION

  Bonding agent for old and new concrete

  Mix ratio (by weight)
  Latex : Water : 1 : 1
  Cement : Sand : 1 : 1
  (Note: a suitable sand will generally conform to the requirements of ASTM C144)

  Dry blend cement and sand together. Mix latex and water approximate 1 minute. Add mixed sand and cement into the mixed and continue mix for 1 or 2 minute until homogeneous. The latex slurry should be thick and creamy consistency. Apply latex slurry on the prepared area with minimum 1mm thickness and maximum 3mm thickness.

  The topping must be applied while the bonding slurry is still soft and plastic.

  PACKAGING

  25litre gallon.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition at 10-40ºC. Avoid from sunlight, frost, water, moisture and high temperature.