About us

บริษัท ร็อคแมค จำกัด ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญในวงการเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ซึ่งเราเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เราชำนาญนั้นประกอบไปด้วย :: งานระบบกันซึมสำหรับโครงสร้างคอนกรีต ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงรอยต่อก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต ผลิตภัณฑ์งานเกร้าท์ ผลิตภัณฑ์สาหรับปูกระเบื้อง และ ผลิตภัณฑ์สำหรับงานถนนและโรงงาน โดยโครงการก่อสร้างประเภทต่างที่เราเกี่ยวข้องนั้นประกอบไปด้วย งานอาคารสูง งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน งานโรงงานอุตสาหกรรมหนัก โครงการก่อสร้างบ้าน และงานโยธา ทางบริษัทจะดำเนินงานภายใต้การควบคุมของวิศวกรและเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง เรายังทำการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาถึงวิธีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ทางบริษัทมีนโยบายขยายงานไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เรายินดีให้คำปรึกษาพร้อมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท่านที่สนใจ