Careers

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ร็อคแมค จำกัด ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และทีมงาน บริษัทมีนโยบายหลักในการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยบริษัทเชื่อมั่นในบุคลากรที่มีความสามารถจะนำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัทมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดรับบุคลากรที่มีความสามารถมาร่วมงานกับเรา


* Require Field

Attach Resume*