Concrete Repair

ROCKMAX ANCHORGRIP 900

อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก น้ำยาเสียบเหล็ก กาวอีพ็อกซี่

Rockmax Anchorgrip 900 เป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก น้ำยาเสียบเหล็ก กาวอีพ็อกซี่บรรจุ ในกระบอก ชนิดรับกำลังสูง และไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลายและสไตรีน ออกแบบมา เพื่อใช้ในการ รับกำลังสูง สำหรับสลักเกลียว น๊อต และเหล็กเสริมข้ออ้อย ประสานกับ คอนกรีต และสามารถใช้ เป็นกาวประสานวัสดุสองชนิด เช่น แผ่นเหล็ก โลหะ ไม้ และคอนกรีต ตัววัสดุบรรจุ ในกระบอกเพื่อง่ายต่อการ ใช้งานและลดอัตรา การสูญเสียในขณะใช้งาน

Read More

ROCKMAX EI

วัสดุซ่อมแซมรอยร้าวอีพ็อกซี่ ซ่อมรอยแตกร้าว โครงสร้าง

Rockmax EI คืออีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวและวัสดุซ่อม รอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต ที่มีความกว้างเกิน 2 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นวัสดุ ประเภทอีพ๊อกซี่ วัสดุมีความหนืดต่ำ ทำให้สามารถไหลผ่าน รอยร้าวได้ลึกและมีกำลังอัด และค่าความยึดเหนี่ยวสูง ใช้ได้ ทั้งระบบฉีดด้วยแรงดันปั้ม หรือแบบแคปซูลก็ได้ ใช้ในงานซีลรอยร้าวในโครงสร้าง คอนกรีต งานประสานพื้น คอนกรีตที่เกิดการแยกตัว งานอุดช่องว่างหรือ โพรงในคอนกรีต

Read More

ROCKMAX TOP

วัสดุซ่อมแซมคอนกรีตประเภทซีเมนต์ ปูนซ่อมผิวคอนกรีต ปูนซ่อมโครงสร้าง

Rockmax Top คือ ปูนซ่อมผิวคอนกรีต ปูนซ่อมโครงสร้าง ปูนฉาบ ปูนก่อนติดตั้ง กันซึม มอต้าร์ซีเมนต์ชนิดพิเศษใช้ในงานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต มีกำลังอัดสูง สามารถซ่อมแซมได้ที่ความหนา 20-25 มิลลิเมตรในกรณีซ่อมแซมแบบ ตั้งฉาก ใช้ในงานโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการกำลังอัดสูง ซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป อุดช่อง ว่างหรือโพรงในคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมตกแต่งงานคอนกรีตสำเร็จรูป ปูนซ่อมผิว คอนกรีต ปูนซ่อมโครงสร้าง ปูนฉาบ ปูนก่อนติดตั้ง กันซึม

Read More

ROCKMAX TOP (OH)

One Part Lightweight Cement Repair Mortar

Rockmax TOP (OH) is one part lightweight polymer modified fiber reinforced cementitious repair mortar. The material is suitable to use with vertical and overhead repair areas. Its provide high strength concrete with and include high bonding strength to the existing substrate.

Read More

ROCKMAX TOP200

ซีเมนต์สำเร็จรูปสำหรับงานฉาบบาง ปูนฉาบบาง ปูนสกิมโค้ท

Rockmax TOP200 คือผงซีเมนต์สําเร็จรูปผสมกับน้ำ ปูนฉาบบาง ปูนสกิมโค้ท ใช้สําหรับฉาบบางบนพื้นผิว คอนกรีตหรือปูนฉาบทั้งภายนอก และภายใน และเพื่อ ปกปิดรอยแตก รูโพรง ตามด รอยตะเข็บ รอยแตกลายงาของผิว รอยขรุขระ ของเม็ดทราย เมื่อฉาบแล้วจะทำให้ พื้นผิวเนียนเรียบ สวยงาม ผิวสีไม่ด่างจาก พื้นผิวเดิมและลื่นฉาบง่ายสามารถทา สีทับได้

Read More

ROCKMAX PU100

วัสดุโฟมอุดน้ำรั่ว ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว

Rockmax PU100 คือ โฟมอุดน้ำที่ใช้ในการหยุดน้ำที่เกิดจากการรั่วซึมในงาน โครงสร้างคอนกรีต ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว เช่น งานรั่วซึมผนังคอนกรีตในถังเก็บน้ำ หลักการทำงานตัววัสดุ จะทำการฉีดด้วยแรงดัน เข้าบริเวณที่น้ำรั่ว หลังจากนั้นจะขยายตัวเพื่อกันน้ำที่รั่วซึม ใช้งานด้วยระบบแรงดัน จากปั้มเพื่อปั้มน้ำยาเข้าไปในรอยรั่ว ใช้ได้กับงานน้ำรั่วทั่วไป งานน้ำรั่วซึมที่มี แรงดันน้ำ งานซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการซึมของรอยต่อโครงสร้าง คอนกรีต ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว กันน้ำ ซ่อมแซม

Read More

ROCKMAX PU200

One Component Elastic & Flexible Polyurethane

Rockmax PU200 is a one component hydrophobic elastic & flexible polyurethane injection resin. The material reacts when contact with water and creates expansion and high flexible & elastic solid type of foam to stop and displace coming pressure water leakage. Unlike the conventional polyurethane foam injection, the cured material provides good flexible and elongation designed for the movement joints or any settlements of the structures. The material is crack sealing permanently.

Read More

ROCKMAX EB543

อีพ็อกซี่เสียบเหล็ก น้ำยาเสียบเหล็ก กาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม

Rockmax EB543 เป็นอีพ็อกซี่เสียบเหล็ก น้ำยาเสียบเหล็ก กาวอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม แบบไม่มีส่วนผสมของ ตัวทำละลาย ใช้เป็นมอร์ต้าร์สำหรับงานซ่อมแซม คอนกรีต หรือกาว ประสานวัสดุต่างๆ ได้ เช่น คอนกรีต เหล็ก ปูนทราย / ปูนฉาบ หิน หรือไม้ ขนาดบรรจุแบบ 2 กิโลกรัม สามารถนําไปใช้ในไซค์งานก่อสร้างได้สะดวก โดยใช้เป็นวัสดุประสานการเจาะเสียบ เหล็กเสริมได้ดี

Read More

ROCKMAX EB545

2 COMPONENT EPOXY BONDING AGENT

Rockmax EB545 is a solvent free, 2 component epoxy bonding agent. The cured material provides high bonding strength between old substrate and new topping material. It is also used in area where critical bonding strength is required.

Read More

ROCKMAX EB547

2 COMPONENT EPOXY PATCHING MORTAR

Rockmax EB547 is a solvent free, 2 component epoxy patching mortar. The material is consists of resin, hardener and selected fine aggregates. Its use as repair mortar, fill voids & gaps and bonding substrates.

Read More

ROCKMAX PU600

HARD PU GEL

Rockmax PU600 is a solvent free, two components polyurethane injection resin. Cured material results high compressive strength, bonding and tensile strength. Its very tough and solid. It is recommended to use specially for soil stabilization, reinforcing behind concrete structure, protect water infiltration to concrete structure, sealing cracks, filling cavities and gravel nests.

Read More

ROCKMAX AG GEL

ACRYLATE GEL RESIN

materials consumption rate to be expected. The results of this analysis are decisive for positioning the drill holes to be made for the building project. Standard paterns: gel injection into the foundation soil in the form of a vertical curtain and horizontal floor.

Read More