ROCKMAX CURE

น้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ชนิดไม่สร้างฟิล์มที่ผิว


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Cure คือน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ผลิตมากจากวัสดุไม่มีสารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ จะซึมผ่านผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยาเคมีกับคอนกรีต เพื่อกักน้ำในคอนกรีต ไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนกรีต เร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนหรีตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีตไม่เกิดการพัฒนากำลังตามทฤษฏี น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ยังสามารถทำให้คอนกรีต มีความแข็งแกร่งที่ผิวหน้าอีกด้วย เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตที่ใช้แพร่หลาย ทั่วไปในงานก่อสร้าง น้ำยาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และใสได้

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Cure ใช้เป็นน้ำยา บ่มคอนกรีตได้กับทุกโครงสร้างคอนกรีต ทั้งภายในและภายนอก เช่น โครง สร้างคาน เสา พื้น ฐานราก และอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • ลดอัตราการสูญเสียน้ำ ในการเทคอนกรีต
 • เพิ่มประสิทธิภาพปฏิกิริยาไฮเดรชั่นในคอนกรีต
 • ลดอัตราการแตกร้าว และฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น
 • เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรประหยัด
 • ลดต้นทุนแรงงานก่อสร้าง
 • ไม่ติดไฟ หรือเป็นต้นกำเนิดเชื้อเพลิง
 • ไม่มีสารพิษหนัก หรือโลหะหนัก
 • สามารถฉาบ หรือปิดทับได้ (ติดต่อ บริษัท ร็อคแมค จำกัด ก่อนการติดตั้ง)
 • น้ำยาบ่มคอนกรีต มิใช่ชนิดเกิดฟิล์มที่ผิว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตควรสะอาด และอยู่ในสภาพดี

  วิธีใช้งาน

  สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ พ่น ทา หรือ แช่ทิ้งไว้ (พื้นคอนกรีต) หลังจากที่รื้อไม้แบบทันที พ่นให้อัตราการใช้ ที่เพียงพอ และต่อเนื่องกับ จำนวนเที่ยว และอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ที่เกียวข้อง เช่น อัตราการทำปฏิกิริยาไฮเดรชั่น หรือพื้นที่สูงลมแรง น้ำยาบ่มคอนกรีต จะซึมผ่านโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ในอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส โดยจะแห้งสนิทที่ 24 ชั่วโมง

  ขนาดบรรจุ

  200 ลิตร

  วิธีเก็บรักษา

  เก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่มีแดด ไม่มีความร้อนสูงหรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส