ROCKMAX RIBLATH

3/8” ตะแกรงเหล็ก


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax RIBLATH คือตะแกรงเหล็ก ขนาด3/8 นิ้วและ มีบั้งขั้นทุก 4 นิ้ว ตะแกรงเหล็กชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบมาเพื่อความทนทาน สำหรับการฉาบปูนที่หน้างาน ผลิตมา จากเหล็กชุบสังกะสีและสามารถเลือก วัสดุชนิดอื่นได้ เช่น สเตนเลส

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax RIBLATH ใช้สำหรับเป็น ตะแกรงเสริมแรง ในบริเวณผนังก่อ อิฐเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะและลดรอย แตกร้าวกรณีฉาบปูนทับ และบาง กรณียังสามารถใช้เป็นตะแกรงเหล็ก กันรอยต่อคอนกรีตได้

คุณสมบัติ

 • เคลื่อนย้ายและติดตั้งง่ายี
 • ลดเวลาการติดตั้ง
 • ลดค่าแรงงาน
 • ลดค่าการซ่อมจากการแตกร้าว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การยึดตะแกรงเหล็ก

  การยึดตะแกรงเหล็กเข้ากับผนังก่ออิฐให้แน่นหนา โดยมีระยะยึด ออกมาจากแนว อย่างน้อย 50 มิลลิเมตร แนวยาว และ 25 มิลลิเมตร แนวข้าง

  การยึดกับไม้

  ใช้ตะปูในการยึดติด

  การยึดกับเหล็ก

  ใช้ลวดผูกเหล็กยึดกับโครงเหล็ก

  การยึดกับผนัง

  ให้ยึดตะแกรงเหล็กให้แน่นหนา กับผนังก่ออิฐ ด้านหลังให้ยึดต่อ ตะแกรงโดยมีความห่าง 600 มิลลิเมตร