ROCKMAX UW

ซีเมนต์เกร้าท์สําหรับงานใต้น้ำ


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Grout UW คือ ซีเมนต์เกร้าท์สำหรับงานใต้น้ำ วัสดุสามารถ ใช้ได้ทั้งแบบเทปกติและแบบใช้ปั๊มแรงดันสูง ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตใต้ผิวน้ำ หรือเพิ่มความหนาของโครงสร้างคอนกรีตใต้น้ำ เพิ่มความทนทาน วัสดุตรงตาม ASTM C1107

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Grout UW ใช้สำหรับ งานซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้าง คอนกรีตใต้น้ำ เช่น ตอม่อ ฝาย น้ำล้น เขื่อนคอนกรีต ตอม่อสะพาน เสาคอนกรีตใต้น้ำ

คุณสมบัติ

 • วัสดุผลิตออกมาเพื่อใช้งานใต้น้ำโดยตรง
 • ไม่หดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก
 • ให้กำลังอัดเร็ว
 • ค่ารับกำลังสูง
 • ไม่เกิดการกัดกร่อนจากตัววัสดุ
 • ไหลตัวได้ดี
 • สามารถใช้งานกับปั๊มแรงดันได้
 • ใช้เทผ่านท่อทรีมีได้
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หลงเหลืออยู่ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ตรวจสอบสภาพ พื้นผิวต้องไม่มีรอย แตกร้าว หรือผิวคอนกรีตที่หลุดร่อน ทำการซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหาย ก่อนการทาวัสดุ พื้นผิวเหล็ก ต้องไม่มีสนิม น้ำมันหรือสี

  วิธีการผสม

  ผสมด้วยเครื่องผสมที่ความเร็วรอบต่ำ (500rpm) มีใบกวนที่แข็งแรง ทนทาน ตวงน้ำสะอาดประมาณ 5.25 ลิตร (21%) ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำประมาณ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส เทวัสดุช้าๆ ลงในถังผสมที่มีน้ำที่ตวงอยู่ และทำการผสมขณะเท ผสมในเวลาประมาณ 3 นาที ไม่เกิน 4 นาทีตรวจสอบวัสดุ จะมีความเข้ากันได้ดีทั้งถังผสม ควรผสมให้หมดถุง ในกรณีผสมปริมาณมากๆ เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการเทจะแตกต่างกัน ควรปรึกษาบริษัท

  การเท

  ควรเททันทีหลังจากผสมเสร็จ มีระยะเวลาในการเทประมาณ 15 ถึง 30 นาที ให้เทต่อเนื่องกัน ตรวจสอบวัสดุจะไหล และเป็นเนื้อเดียวกัน ในการเทด้วยท่อทริมมี ให้ปลายท่อจุ่มลงในปูนเกร้าท์ตลอด ค่อยเคลื่อนท่อขึ้นมาเรื่อยๆ ตรวจสอบ ความหนาต่อการเทแต่ละครั้ง

  การบ่ม

  วัสดุที่เทแล้วต้องทําให้ชื้นตลอดด้วยน้ำสะอาด หรือใช้พลาสติกคลุม หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตได้

  ขนาดบรรจุ

  25 กิโลกรัมต่อถุง