ROCKMAX CRYSTALSEAL

ระบบกันซึมชนิดตกผลึก


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Crystalseal คือ ระบบกันซึมชนิดตกผลึกในเนื้อคอนกรีตมีส่วนประกอบด้วย ทรายซิลิก้า ผงปูนซีเมนต์ และสารเคมีที่ทำให้เกิด ปฏิกิริยาการตกผลึก โดยตัวสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับอนุภาคเคมีในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีรูพรุนน้อยลง และทึบน้ำมากขึ้น แล้วยังสามารถ ทำหน้าที่ปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในคอนกรีตได้ ผลึกที่เกิดขึ้นจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีกหลายครั้ง และตัวผลึกจะคงอยู่ในคอนกรีตเสมือน เป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต ใช้ในงานกันซึมใต้ดินและถังเก็บน้ำเป็นส่วนใหญ่

ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมสำหรับถังเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมถังบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบกันซึมอ่างเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมงานอุโมงค์
 • ระบบกันซึมท่อระบายน้ำ
 • ระบบกันซึมกำแพงกันดิน
 • ระบบกันซึมงานใต้ดิน
 • ระบบกันซึมฐานราก
 • คุณสมบัติ

 • ติดตั้งกันซึมได้ทั้งสองด้านของผนัง
 • วัสดุจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคอนกรีต
 • ติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความชื้นได้
 • ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้
 • ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 • ไม่ต้องการวัสดุเพื่อปกป้องผิวหน้า
 • เร่งงานได้เร็วขึ้น
 • สามารถติดตั้งได้หลายวิธี
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาด ด้วยน้ำ และตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ถ้ามีต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ก่อนการติดตั้งระบบกันซึม กรณีที่พื้นผิวชนิดพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จำเป็นต้องทำการทดสอบการยึดเกาะระหว่าง ระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะกันได้ ทำการพรมน้ำบนพื้นผิว ให้ชุ่มก่อนการทากันซึมประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 7-8 ลิตร เพื่อใช้ในการผสม สำหรับการผสมวัสดุ 1 ถุง 25 กิโลกรัม ทำการผสมด้วยเครื่องผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุต้องเข้ากันได้ดี

  วิธีการใช้งาน

  ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง ทำการทาซ้ำอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนทำการบ่ม

  การบ่ม

  ทำการบ่มโดยใช้น้ำสะอาดพ่นให้ทั่วบริเวณทากันซึม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน

  อัตราการใช้

  แบบทา : 1-1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทาสองชั้น
  แบบโรย : 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

  ขนาดบรรจุ

  28 กิโลกรัม ส่วน A: 20 กิโลกรัม. ; ส่วน B: 8 กิโลกรัม