ROCKMAX UW

ซีเมนต์เกร้าท์สําหรับงานใต้น้ำ


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Grout UW คือ ซีเมนต์เกร้าท์สำหรับงานใต้น้ำ วัสดุสามารถ ใช้ได้ทั้งแบบเทปกติและแบบใช้ปั๊มแรงดันสูง ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตใต้ผิวน้ำ หรือเพิ่มความหนาของโครงสร้างคอนกรีตใต้น้ำ เพิ่มความทนทาน วัสดุตรงตาม ASTM C1107

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax Grout UW ใช้สำหรับ งานซ่อมแซม ปรับปรุง โครงสร้าง คอนกรีตใต้น้ำ เช่น ตอม่อ ฝาย น้ำล้น เขื่อนคอนกรีต ตอม่อสะพาน เสาคอนกรีตใต้น้ำ

คุณสมบัติ

 • วัสดุผลิตออกมาเพื่อใช้งานใต้น้ำโดยตรง
 • ไม่หดตัว
 • ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก
 • ให้กำลังอัดเร็ว
 • ค่ารับกำลังสูง
 • ไม่เกิดการกัดกร่อนจากตัววัสดุ
 • ไหลตัวได้ดี
 • สามารถใช้งานกับปั๊มแรงดันได้
 • ใช้เทผ่านท่อทรีมีได้
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หลงเหลืออยู่ พื้นผิวต้องแห้งสนิท ตรวจสอบสภาพ พื้นผิวต้องไม่มีรอย แตกร้าว หรือผิวคอนกรีตที่หลุดร่อน ทำการซ่อมแซมพื้นผิวที่เสียหาย ก่อนการทาวัสดุ พื้นผิวเหล็ก ต้องไม่มีสนิม น้ำมันหรือสี

  วิธีการผสม

  ผสมด้วยเครื่องผสมที่ความเร็วรอบต่ำ (500rpm) มีใบกวนที่แข็งแรง ทนทาน ตวงน้ำสะอาดประมาณ 5.25 ลิตร (21%) ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำประมาณ 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส เทวัสดุช้าๆ ลงในถังผสมที่มีน้ำที่ตวงอยู่ และทำการผสมขณะเท ผสมในเวลาประมาณ 3 นาที ไม่เกิน 4 นาทีตรวจสอบวัสดุ จะมีความเข้ากันได้ดีทั้งถังผสม ควรผสมให้หมดถุง ในกรณีผสมปริมาณมากๆ เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการเทจะแตกต่างกัน ควรปรึกษาบริษัท

  การเท

  ควรเททันทีหลังจากผสมเสร็จ มีระยะเวลาในการเทประมาณ 15 ถึง 30 นาที ให้เทต่อเนื่องกัน ตรวจสอบวัสดุจะไหล และเป็นเนื้อเดียวกัน ในการเทด้วยท่อทริมมี ให้ปลายท่อจุ่มลงในปูนเกร้าท์ตลอด ค่อยเคลื่อนท่อขึ้นมาเรื่อยๆ ตรวจสอบ ความหนาต่อการเทแต่ละครั้ง

  การบ่ม

  วัสดุที่เทแล้วต้องทําให้ชื้นตลอดด้วยน้ำสะอาด หรือใช้พลาสติกคลุม หรือใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตได้

  ขนาดบรรจุ

  25 กิโลกรัมต่อถุง

  ROCKMAX E76

  SUPER HIGH STRENGTH EPOXY GROUT


  INTRODUCTION

  Rockmax E76 is a three components, solvent free, free flowing, high strength epoxy grout. Its designed for high services temperature and excellent chemical resistance. Use for critical bearing grout areas such as heavy industrials, chemical industrial complex, oil refineries, large crane bearing, bridge bearing and heavy bearing load areas.

  AREA OF USES

 • Heavy Machine foundations.
 • Grouting under tank vessels.
 • Crane rail track bearing.
 • Turbines & Generators.
 • Vibration machines.
 • Fix anchor bolts.
 • Bridge bearings.
 • Structural steel column base plates.
 • Hoist rail bearings.
 • Heavy industrial grouts.
 • ADVANTAGES

 • High services temperature resistance.
 • Very High early strength and ultimate strength.
 • Good adhesion to concrete and steel.
 • Good Vibration and impact resistance.
 • Good Chemical resistance.
 • Free flowability.
 • Shrinkage free.
 • Pre-measure pack for easy to use.
 •  

  APPLICATION AND INSTALLATION

  PREPARATION

  Concrete substrate must be clean, free from oil, grease, mould oil, dust and loose particles. Steel plate must be clean and no rust. Ensure there is no crack on concrete surface. Concrete substrate must be dry and at least 28 days old include minimum compressive strength 25 Mpa. The profile of concrete substrate must be roughen by mechanical mean to create good bonding. The bolt pockets, steel base plate must be clean and no rust. Air release hole and joints must be prepared. Formwork must fixed to concrete surface. Seal all side of formwork and concrete by sealants. In case of deep area of grout, please consult Rockmax for more information.

  MIXING

  Mixer must use low speed drill mixer (500 rpm) with and including good quality steel paddle. Make sure all tools and equipments are in good conditions and clean. Before application ambient temperature must be check and not more than40ºC. Mix part A and part B for 1 minute. Add part C slowly while mixing and continues mixing approximate 2 minute until homogeneous.

  APPLICATION

  Pour epoxy grout immediately after mixing. Make sure sufficient pressure head for continues flow of grout. Air relief hold must be considered to allow air escape. Formwork must be firmly install and watertight.

  If due to the length of the pour and / or narrow gap width there is concern about the grout having adequate flow, metal or plastic straps as used for binding crates and boxes can be placed in the pour so that they can be pulled back and forth to assist the grout flow. Be aware that if or when the straps are withdrawn this can leave small voids.

  CURING

  Rockmax E76 is self-curing. Make sure epoxy grout is not contact with rain, water, dust and other contaminants. Fully cure is approximate 7 days.

  PACKAGING

  10kg set / 45kg set.
  Larger package could be use upon request.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition Avoid from frost, water, moisture and high temperature. Keep away from fire and ignite source.

  ROCKMAX EPG

  วัสดุเกร้าท์ประเภทอีพ๊อกซี่


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax EPG คือ วัสดุเกร้าท์ชนิดอีพ๊อกซี่ประกอบด้วยสามส่วนผสม ใช้ในงานเกร้าท์ที่ต้องการรับกำลังไว ฐานรองรับเครื่องจักรมีการสั่นสะเทือน และมีสารเคมีเกี่ยวข้องกับการเดินเครื่องจักร งานที่ใช้อีพ๊อกซี่เกร้าท์ส่วนมากคืองานเกร้าท์ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ รางเครนสำหรับท่าเรือน้ำลึก หรืองานเกร้าท์ถังเก็บสารเคมีในโรงงานปิโตรเคมี

  ลักษณะการใช้งาน

 • ใต้ฐานเครื่องจักร
 • ใต้รางเครนท่าเรือน้ำลึก
 • ยึดสมอ
 • ใต้ฐานรองรับสะพาน
 • ใต้ฐานเสาเหล็ก
 • ซ่อมแซมโพรงในคอนกรีต
 • ซ่อมแซมคอนกรีตทั่วไป
 • คุณสมบัติ

 • รับกำลังได้ไวภายในเวลา 7 วัน
 • ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
 • ทนแรงสั่นสะเทือน
 • ทนสารเคมี
 • ไหลตัวได้
 • แข็งตัวไว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวพร้อมใช้งานต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบตกค้าง พื้นผิวเหล็กรองรับต้องไม่เป็นสนิม ตรวสอบรอยร้าวและรูโพรง บนผิวคอนกรีต ถ้ามีต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อย 28 วัน และมีค่ากำลังรับแรงอัดอย่างน้อย 25 เมกะปาสคาล (MPa)

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์ ให้ทำการผสมส่วน A กับส่วน B ให้เข้ากันเป็นเวลา 1 นาที ผสมส่วน C และกวนต่อเป็นเวลา 3 นาที

  วิธีการใช้งาน

  เทวัสดุลงบริเวณพื้นที่ที่เตรียมไว้ทันทีหลังจากผสมเสร็จ ไม้แบบต้องแข็งแรงและไม่รั่วซึม ใช้แท่งเหล็กช่วยกระทุ้งในกรณีที่แบบลึก

  การบ่ม

  ป้องกันน้ำและฝนโดยใช้พลาสติกคลุมเป็นเวลา 7 วัน

  ขนาดบรรจุ

  10 กิโลกรัม
  ส่วน A : 1.32 กิโลกรัม
  ส่วน B : 0.66 กิโลกรัม
  ส่วน C : 8.02 กิโลกรัม

  ROCKMAX PADDING MORTAR

  PADDING CEMENT MORTAR


  INTRODUCTION

  Rockmax Padding Mortar is a cementitious mortar use for bedding steel base plate before grouting. The material has high early strength for faster the installation process.

  AREA OF USES

  Rockmax Padding Mortar can be used for bedding and leveling of machine steel base plate before grouting.

  ADVANTAGES

 • High early compressive strength.
 • Fast setting time.
 • No shrinkage.
 • Easy to use.
 • Chloride free.
 •  

  APPLICATION AND INSTALLATION

  PREPARATION

  Chip the surface of substrate at minimum 20mm in depth and 100mm wider than steel plate. Concrete substrate must be clean, free from oil, grease, mould oil, dust and loose particles. Steel plate must be clean and no rust. Ensure there is no crack on concrete surface. Saturated concrete surface with clean water at least 2-4 hours prior pour grout. No standing water.

  FORMWORK

  Formwork must be tight and seal to protect water leakage.

  MIXING

  Mixer must use low speed drill mixer (500 rpm) with and including good quality steel paddle. Make sure all tools and equipments are in good conditions and clean. Measure 3.00 litre of clean water (12%). Temperature of water is approximate 15 º C – 30 º C degree. Powder must be added to the clean water slowly and continuous mixing for approximate 3 minute (max 4 minute). Mix all material of padding mortar in one bag per time. No partial mix.

  APPLICATION

  Pour the material to the prepare surface. Compact material with rubber hammer to ensure there is no trap air or void. Check the level of the mortar as per design gap. Place the steel place on top of padding mortar. Ensure that the steel base plate is wetting before placing to increase bonding between steel plate and mortar.

  CURING

  Keep grout surface moist to prevent rapid drying. Use plastic sheet to wrap around grouting area. Curing compound should be use to avoid shrinkage crack.

  PACKAGING

  25kg bag.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition free from frost, water, moisture, UV and high temperature.

  ROCKMAX GROUT CG

  ซีเมนต์เกร้าท์รับกำลังสูง


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Grout CG คือ ซีเมนต์กร้าท์รับกำลังอัดสูงชนิดพิเศษ ให้การไหลตัวได้ดีและไม่เกิดการหดตัว ใช้ในงานที่ ต้องการการรับกำลังสูง เช่น เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมหนัก ฐานรองรับสะพานข้ามแม่น้ำ

  ลักษณะการใช้งาน

 • ฐานเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมหนัก
 • ฐานรองรับสะพาน
 • สมอยึดฐานราก
 • งานเกร้าท์ใต้ฐานเสาเหล็ก
 • ฐานรองรับคานคอนกรีตสำเร็จรูป
 • ฐานรางเหล็กรถไฟฟ้า และรถไฟใต้ดิน
 • ฐานรองคอนกรีตสำเร็จรูป
 • รางเครน
 • งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
 • คุณสมบัติ

 • รับกำลังสูง
 • มีอัตราการไหลตัวได้ดี
 • ไม่เยิ้มผิว (no bleeding)
 • ไม่เกิดการแยกตัว (no segregation)
 • พร้อมใช้งาน
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ไม่มีสารพิษร้ายแรง
 • ไม่เกิดการกัดกร่อน
 • ใช้งานง่าย
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำการเกร้าท์ต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ทำการพรมน้ำให้ทั้วประมาณ 4-8 ชั่วโมงก่อนการเกร้าท์

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 4 ลิตร โดยอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ระหว่าง 15 – 25 องศาเซลเซียส เทวัสดุลงในถังที่มีน้ำอยู่พร้อมกับการกวนไปพร้อมๆ กัน ใช้เวลากวนประมาณ 3 – 4 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดี พร้อมใช้งาน

  วิธีการใช้งาน

  ตรวจสอบท่อระบายอากาศในกรณีที่เทเกร้าท์ในพื้นที่ที่ลึก ไม้แบบต้องแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของวัสดุได้ดี ให้เทเกร้าท์ลงไปโดยมีระยะเวลา ในการทำงานประมาณ 15 ถึง 25 นาทีต่อการผสมหนึ่งครั้ง

  การบ่ม

  ทำการพรมน้ำหรือใช้พลาสติกคลุมตัววัสดุหลังจากการเทเป็นเวลา 7 วัน ลักษณะการบ่มคล้ายการบ่มคอนกรีต

  ขนาดบรรจุ

  25 กิโลกรัม

  ROCKMAX GROUT GP

  ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัว


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax GP คือ ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวใช้ได้กับงานทั่วไป ไหลตัวเข้าแบบได้ดี ใช้แพร่หลายในงานก่อสร้างทั่วไป เช่นงานเกร้าท์ฐานเสา งานเกร้าท์ซ่อมแซมคอนกรีต

  ลักษณะการใช้งาน

 • อุดรูโพรงในคอนกรีต
 • งานซ่อมแซมคอนกรีต
 • งานเกร้าท์ฐานเสา
 • งานเกร้าท์ทั่วไป
 • คุณสมบัติ

 • รับกำลังสูง
 • มีอัตราการไหลตัวได้ดี
 • ไม่เยิ้มผิว (no bleeding)
 • ไม่เกิดการแยกตัว (no segregation)
 • พร้อมใช้งาน
 • ไม่เกิดการหดตัว
 • ใช้งานง่าย
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำการเกร้าท์ต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ทำการพรมน้ำให้ทั้วประมาณ 4-8 ชั่วโมงก่อนการเกร้าท์

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 4 ลิตร โดยอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ระหว่าง 15 – 25 องศาเซลเซียส เทวัสดุลงในถังที่มีน้ำอยู่พร้อมกับการกวนไปพร้อมๆ กัน ใช้เวลากวนประมาณ 3 – 4 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดี พร้อมใช้งาน

  วิธีการใช้งาน

  ตรวจสอบท่อระบายอากาศในกรณีที่เทเกร้าท์ในพื้นที่ที่ลึก ไม้แบบต้องแข็งแรงและป้องกันการรั่วซึมของวัสดุได้ดี ให้เทเกร้าท์ลงไปโดยมีระยะเวลา ในการทำงานประมาณ 15 ถึง 25 นาทีต่อการผสมหนึ่งครั้ง

  การบ่ม

  ทำการพรมน้ำหรือใช้พลาสติกคลุมตัววัสดุหลังจากการเทเป็นเวลา 7 วัน ลักษณะการบ่มคล้ายการบ่มคอนกรีต

  ขนาดบรรจุ

  25 กิโลกรัม