ROCKMAX PLASTECH

นํ้ายาผสมปูนฉาบแทนปูนขาวข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Plastech คือน้ำยาผสมปูนฉาบแทนปูนขาว เป็นน้ำยาผสมเพิ่ม ในงานฉาบและงานก่อ เมื่อผสมแล้วจะทำ ให้เพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ เช่น ลดการแตกร้าว เพิ่มแรงการยึดเกาะ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ผลิตขึ้นมาตามมาตรฐาน BS 4887

ลักษณะการใช้งาน

ใช้ผสมกับน้ำและซีเมนต์กับทรายใน งานฉาบและงานก่อ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพปูนฉาบและปูนก่อ

คุณสมบัติ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
 • เพิ่มค่าแรงยึดเกาะ
 • ให้ปูนฉาบเรียบ สวยงาม
 • ลดการแตกร้าว
 • ลดการแยกตัวของน้ำ
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  วิธีการผสม

  ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดให้เข้ากัน นําน้ำยาที่ผสมกับน้ำไปผสมกับปูนซีเมนต์ และทราย ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมใช้งาน

  ขนาดบรรจุ

  5 ลิตร ,
  25 ลิตร ,
  200 ลิตร

  วิธีเก็บรักษา

  เก็บรักษาไว้ในทีม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว ้ที่ อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส