ROCKMAX HYDROSTOP CJ

ยางบวมน้ำชนิดยางคลอโรพรีน


*คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Hydrostop CJ คือวัสดุวอเตอร์สตอปสำหรับรอยต่อคอนกรีตโดยมีส่วนประกอบของวัสดุหลักเป็นยางสังเคราะห์กับสารผสมเพิ่ม ชนิดพิเศษ สามารถใช้งานได้กับรอยต่อคอนกรีตหล่อในที่ รอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปทั่วๆไป และรอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับ งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน หลักการทำงานตัววัสดุจะขยายตัวในอัตราประมาณ 200% เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น โดยตัววัสดุจะคงรูปเดิมและ ไม่แตกตัวขณะบวมตัวหรือขยายตัว

ลักษณะการใช้งาน

 • รอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปงานก่อสร้างอุโมงค์
 • รอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป
 • รอยต่อระหว่างท่อพลาสติกและคอนกรีต
 • รอยต่อเข็มผืดคอนกรีต
 • รอยต่อท่อส่งน้ำ
 • รอยต่อกำแพงกันดิน
 • รอยต่อถังเก็บน้ำ
 • คุณสมบัติ

 • อุดรอยต่อโดยการขยายตัว
 • มีความแข็ง และทนทาน
 • มีอัตราการขยายตัวสูง
 • สามารถทนแรงดันน้ำได้สูง
 • ใช้ได้กับรอยต่อที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น
 • ใช้กับถังน้ำดีได้
 • สามารถผลิตตามแบบที่ต้องการได้
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน หรือน้ำยาทาแบบตกค้าง กรณีของรอยต่อคอนกรีตแบบหล่อในที่ควรทำร่องแนวตามรอยต่อ เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง โดยทำแบบไว้บริเวณกึ่งกลางของรอยต่อโดยมีระยะห่างจากขอบวอเตอร์สตอปถึงขอบคอนกรีตประมาณ 50 มิลลิเมตร กรณีรอยต่อชิ้นส่วนสำเร็จรูป โดยมากจะมีร่องเว้นไว้ ให้ทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ตกค้างอยู่


  วิธีการใช้งาน

  ติดตั้งตัววัสดุตามแนวร่องที่ได้เตรียมไว้ โดยต้องมีระยะห่างจากขอบถึงขอบอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร สามารถใช้ตะปูคอนกรีตยึดเป็นระยะ ๆ ได้ กรณีของรอยต่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปแนะนำให้ใช้กาวยางทาก่อนที่จะติดตั้ง การเชื่อมต่อใช้การต่อแบบหัวชนท้ายเท่านั้น

  ขนาดบรรจุ

  ขนาด 20mm x 10mm x 10meter
  1 กล่อง บรรจุ 50 เมตร