ROCKMAX PU100

วัสดุโฟมอุดน้ำรั่ว ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax PU100 คือ โฟมอุดน้ำที่ใช้ในการหยุดน้ำที่เกิดจากการรั่วซึมในงาน โครงสร้างคอนกรีต ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว เช่น งานรั่วซึมผนังคอนกรีตในถังเก็บน้ำ หลักการทำงานตัววัสดุ จะทำการฉีดด้วยแรงดัน เข้าบริเวณที่น้ำรั่ว หลังจากนั้นจะขยายตัวเพื่อกันน้ำที่รั่วซึม ใช้งานด้วยระบบแรงดัน จากปั้มเพื่อปั้มน้ำยาเข้าไปในรอยรั่ว ใช้ได้กับงานน้ำรั่วทั่วไป งานน้ำรั่วซึมที่มี แรงดันน้ำ งานซ่อมแซมบริเวณที่เกิดการซึมของรอยต่อโครงสร้าง คอนกรีต ยิงโฟม หยุดน้ำ ซ่อมน้ำรั่ว กันซึม โครงสร้าง กันรั่ว กันน้ำ ซ่อมแซม

ลักษณะการใช้งาน

 • หยุดน้ำรั่วในโครงสร้างคอนกรีต
 • หยุดน้ำรั่วบริเวณรอยต่อ
 • หยุดน้ำรั่วบริเวณรอยต่อที่เคลื่อนตัวได้
 • หยุดน้ำรั่วงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
 • หยุดน้ำรั่วงานก่อสร้างใต้ดิน
 • หยุดน้ำรั่วงานเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ถังน้ำ
 • หยุดน้ำรั่วกำแพงกันดิน เข็มพืดคอนกรีต
 • คุณสมบัติ

 • ขยายตัวได้กว่า 20 เท่า
 • สามารถใช้งานกับถังน้ำดีได้
 • ความหนืดต่ำ
 • สามารถไหลตัวไปได้ลึก
 • ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • สามารถปรับอัตราการทำปฏิกิริยาได้
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  ทำความสะอาดผิวและรอยร้าวให้สะอาดและไม่มีคราบฝุ่น ผง น้ำมันหรือ เศษปูนจับอยู่ ยาแนวเก่าให้ทำการรื้อทิ้งจนถึงผิวคอนกรีตก่อนการยิงโฟม

  วิธีการใช้งาน

  เจาะรูเฉียงเป็นมุม 45 องศา ตามแนวรอยรั่วของน้ำ โดยเจาะหนาประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาตัวผนังหรือพื้น ระยะห่างระหว่างรูเจาะจะมีตั้งแต่ 150 – 500 มิลลิเมตร ขึ้นอยู่กับความกว้างของรอยร้าว

  ติดตั้ง packer บริเวณแนวรูเจาะ ใช้ไขควงไขให้แน่น ทั้งนี้ขนาดและความยาว packer ขึ้นอยู่กับความหนาและสภาพหน้างาน สังเกตุดูว่าที่ packer ต้องมีน้ำรั่วซึมไหลผ่านออกมา นั่นแสดงว่าเจาะตรงรอยรั่วที่เกิดขึ้น

  ทำการผสมตัวเร่งปฏิกิริยา (ส่วน B) กับ โพลียูรีเทน (ส่วน A) คนให้เข้ากัน ปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างหรือประมาณ 10% โดยน้ำหนักเมื่อเทียบกับส่วน A เทส่วนที่ผสมแล้วลงในเครื่องยิงโฟม

  ทำการยิงโฟมจากด้านล่าง packer ขึ้นด้านบน โดยทำการยิงจนครบทุก packer แล้วทำการยิงซ้ำอีกที ตรวจสอบว่าน้ำรั่ว หยุด หลังจากนั้นทำการลอกตัวโฟมส่วนเกินออกให้หมด

  ขนาดบรรจุ

  3 กิโลกรัม
  ส่วน A: 20 กิโลกรัม และส่วน B: 2 กิโลกรัม