ROCKMAX EI

วัสดุซ่อมแซมรอยร้าวอีพ็อกซี่ ซ่อมรอยแตกร้าว โครงสร้าง


*คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax EI คืออีพ็อกซี่ซ่อมรอยร้าวและวัสดุซ่อม รอยแตกร้าวในโครงสร้างคอนกรีต ที่มีความกว้างเกิน 2 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นวัสดุ ประเภทอีพ๊อกซี่ วัสดุมีความหนืดต่ำ ทำให้สามารถไหลผ่าน รอยร้าวได้ลึกและมีกำลังอัด และค่าความยึดเหนี่ยวสูง ใช้ได้ ทั้งระบบฉีดด้วยแรงดันปั้ม หรือแบบแคปซูลก็ได้ ใช้ในงานซีลรอยร้าวในโครงสร้าง คอนกรีต งานประสานพื้น คอนกรีตที่เกิดการแยกตัว งานอุดช่องว่างหรือ โพรงในคอนกรีต

ลักษณะการใช้งาน

 • ซ่อมแซมรอยร้าวในโครงสร้าง คอนกรีต
 • ใช้เป็นวัสดุประสานคอนกรีตที่แยก ตัวออกจากกัน
 • ใช้เติมเต็มรูโพรงในคอนกรีต
 • ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตต่างๆ
 • คุณสมบัติ

 • ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • รับกำลังได้สูง
 • ไม่หดตัว (non shrinkage)
 • สามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีความชื้น อยู่บ้างเล็กน้อย
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  มีวิธีการติดตั้งหลายวิธีและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพพื้นที่หน้างาน ลักษณะรอยร้าว ขนาดรอยร้าว แนวตั้งหรือแนวนอน อุปกรณ์ที่ใช้ ความชำนาญและประสบการณ์ของช่าง ข้อมูลด้านล่างเป็นวิธีการทั่วๆไปในการซ่อมแซมรอยร้าว

  วิธีการใช้งานทัวไป

 • ตรวจสอบและระบุตำแหน่งรอยร้าว
 • ทำความสะอาดรอยร้าว
 • ติดตั้ง packer ตามแนวรอยร้าว
 • ปิดผิวรอยร้าวด้วย epoxy paste
 • ใช้เครื่องยิงจากล่างขึ้นบน
 • ยิงจนครบทกจุด
 • ทำการยิงโดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 • นำเอา packer ออกให้หมด
 • ตกแต่งผิวหน้าให้เรียบร้อย
 • ตรวจสอบรอยร้าวอีกครั้ง
 • ขนาดบรรจุ

  3 กิโลกรัม
  ส่วน A: 2 กิโลกรัม และส่วน B: 1 กิโลกรัม