ROCKMAX PSSEAL

ยาแนวรอยต่อชนิดโพลีซัลไฟด์ประเภททนน้ำมัน


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax PSseal คือยาแนวร่องคอนกรีตชนิดโพลีซัลไฟด์ ประเภท ทนน้ำมัน ทนน้ำมันเครื่องบิน และทนสารเคมีแบบ 2 ส่วนผสม เมื่อ วัสดุติดตั้งและบ่มตัวแล้ว จึงทำหน้าที่เป็นยาแนว และมีคุณสมบัติด้าน การยึดเกาะดีเยี่ยม ยืดหยุ่นและให้ตัว และทนทานในการใช้งาน วัสดุ หลักประกอบด้วยเรซิ่นชนิดโพลีซัลไฟด์และสารผสมเพิ่ม ซึ่งใช้งาน ได้กับหลายรูปแบบ ที่ต้องการการทนทานต่อสารเคมีน้ำมัน และ สามารถทนต่อรังสียูวี (UV) โดยเป็นยาแนวประเภทคุณภาพสูง

ลักษณะการใช้งาน

Rockmax PSseal สามารถใช้งาน ได้กับรอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัว หรือ รอยต่อเพื่อป้องกันการหดตัว ทั้ง แนวดิ่งและแนวนอน ดังตัวอย่าง โครงการ เช่น เขื่อนคอนกรีต, อุโมงค์, บ่อเก็บน้ำ , รอยต่อสะพาน, ถนน คอนกรีต, ลานจอดเครื่องบิน, ลานวิ่ง สนามบิน, รอยต่อใน โครงการปิโตรเคมี, โรงงาน อุตสาหกรรม เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • ยืดหยุ่นและให้ตัวได้ดีเยี่ยม
 • สามารถมีคุณสมบัติคืนตัวได้
 • สามารถกันน้ำ หรือมีคุณสมบัติกันน้ำ
 • ทนต่อรังสียูวี (UV)
 • ทนทานการกัดกร่อนต่อสารเคมี,น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่องบิน
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน
 • ยึดเกาะดีเยี่ยมกับหลากหลายวัสดุ
 • สามารถใช้เป็นวัสดุยาแนวชนิดถาวรได้
 • ไม่เกิดคราบ
 • เมื่อบ่มตัวแล้วไม่มีสารเคมีอันตราย
 • ทนทานต่อการเคลื่อนตัวของรอยต่อ
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  รายละเอียดรอยต่อ

  Rockmax PSseal ควรใช้กับรอยต่อที่มีความกว้างระยะ 6 มิลลิเมตรถึง 30 มิลลิเมตร ความลึกควรมีระยะอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร(สำหรับ คอนกรีตที่ไม่มีลักษณะพรุน) และ 10 มิลลิเมตร(สำหรับคอนกรีตที่มี ลักษณะพรุน) สำหรับกรณี มีการใช้งานที่สมบุกสมบัน หรือมีแรงดันน้ำ สูง ควรมีรอยต่อขนาดกว้างอย่างน้อย 15 มิลลิเมตร โดยมีอัตราส่วน ความกว้างต่อความลึก อยู่ที่ 2:1 ควรมีวัสดุรองรอยต่อ เพื่อให้ได้ความ กว้างและความลึกที่ต้องการ เช่น แผ่นกระดาษ- ชานอ้อยชุบน้ำมัน, โฟมรองรอยต่อ เป็นต้น

  การเตรียมพื้นผิว

  รอยต่อจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสะอาดและแห้งสนิท ไม่มีฝุ่นผง น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือยาแนวเก่าตกค้างอยู่ คอนกรีตตอ้งมีอายุอย่างน้อย 28 วัน พื้นผิวรอยต่อต้องอยู่ในลักษณะดีไม่มีรอยแตก มุมรอยต่อถ้ามีความเสียหาย ต้อง ทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยวัสดุซ่อมแซม

  วิธีการทารองพื้น

  สำหรับพื้นผิวรอยต่อคอนกรีต จำเป็นต้องใช้รองพื้น Rockmax PS Primer โดยใช้แปรงทาลงบนพื้นผิวรอยต่อทั้งสองข้าง รอจนน้ำยารองพื้นแห้งสนิท แต่ถ้าทาไว้เกิน 4 ชั่วโมง ให้ทำการทาน้ำยารองพื้นใหม่อีกครั้ง ใช้เทปกระดาษกาว ปิดด้านบนทั้งสองฝั่ง เพื่อควบคุมแนวระยะให้สวยงาม สำหรับพื้นผิวชนิดอื่น เช่น เหล็ก, กระจก หรือเซรามิค ควรติดต่อ บริษัทร็อคแมคเพื่อแนะนำรองพื้นที่เหมาะสม

  การติดตั้ง

  แนวราบ (Pour Grade) : เทวัสดุไปตามแนวรอยต่อ ปล่อยให้วัสดุไหลตัวเต็มร่อง รอยต่อ ตกแต่งรอยต่อด้วยเกรียง หรือช้อน(ต้องมีน้ำสบู่ เพื่อป้องกัน การติดของวัสดุกับเกรียง)รอให้แห้ง 24 ชั่วโมง
  แนวดิ่ง (Gun Grade) : ใส่วัสดุยาแนวในปืนยิง ให้ยิงยาแนวโดยเก็บจากด้านล่างขึ้นด้านบน ตกแต่งผิวด้วยเกรียง หรือช้อน ดึงเทปที่ติดออกทันทีอย่ารอ ให้แห้ง

  ขนาดบรรจุ

  แบบ Gun Grade บรรจุ 2.5ลิตร
  แบบ Pour Grade บรรจุ 4.5 ลิตร