ROCKMAX SWELLING 101

ยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์*คลิกเพื่อดูภาพขยาย

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Swelling 101 คือยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์ใช้งานสำหรับรอยต่อคอนกรีต หลักการคือจะสามารถขยายตัวเพื่ออุดโพรงที่เกิดขึ้น บริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (construction joint) เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น มีส่วนประกอบหลักคือเบนโทไนท์ ยาง และสารผสมเพิ่ม โดยจะบวมหรือขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น มีอัตราการขยายตัวประมาณ 300% ใช้ได้ดีกับรอยต่อคอนกรีตชนิดที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น

ลักษณะการใช้งาน

 • ใช้กับรอยต่อคอนกรีตชนิดไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น
 • รอยต่อถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย
 • รอยต่อภายในงานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
 • รอยต่อผนังและพื้นใต้ดิน
 • รอยต่อผนังกันดิน
 • รอยต่อระหว่างท่อพลาสติกกับพื้นหรือผนังคอนกรีต
 • รอยต่อเข็มพืดคอนกรีต
 • รอยต่อคอนกรีตสำเร็จรูป
 • รอยต่อเสาเข็มกับฐานราก
 • คุณสมบัติ

 • สามารถทนแรงดันน้ำได้สูง
 • ใช้ได้กับถังเก็บน้ำดี
 • ติดตั้งง่ายและสะดวกในการเชื่อมต่อ
 • ติดตั้งได้รวดเร็ว
 • มีความคงทน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ขนส่งสะดวก
 • ไม่มีสารพิษอันตราย
 • ไม่ทำให้คอนกรีตร้าวเมื่อเกิดการขยายตัว
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาด ไม่มีฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ สนิมเหล็กและอื่นๆ ต้องทำการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำบริเวณที่จะทำการติดตั้ง ใช้แปรงลวดขัดพื้นผิวให้สะอาด ในกรณีที่พื้นผิวคอนกรีตมีความเสียหายต้องทำการซ่อมแซมก่อนการติดตั้ง

  วิธีการใช้งาน

  หลังจากเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการติดตั้งโดยลอกเทปที่ปิดหุ้มอยู่ออก ทำการติดตั้งวัสดุตามแนวรอยต่อคอนกรีต ติดตั้งให้มีระยะห่าง ระหว่างผิวคอนกรีตถึงผิววอเตอร์สตอปประมาณ 80 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย ใช้มือกดให้ผิววัสดุแนบกับรอยต่อ ใช้ตะปูตอกคอนกรีตในการยึด โดยมีระยะห่างประมาณ 50 เซนติมเตร เมื่อต้องทำการต่อให้ใช้วิธีการต่อแบบหัวชนท้าย ไม่ควรต่อแบบทาบ ในกรณีที่ติดตั้งในแนวตั้ง ระยะระหว่างตะปูให้ใช้ประมาณ 30 เซนติเมตร กรณีฝนตกขณะติดตั้งให้หาพลาสติกมาคลุมทันที

  ขนาดบรรจุ

  25mm x 20mm x 5meter (30meter/box)