ROCKMAX PVC

แผ่นกันน้ำพีวีซี พีวีซี วอเตอร์สต๊อป แผ่นกันน้ำ ยางกันน้ำ


Click image to enlarge

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax PVC waterstop คือพีวีซี วอเตอร์สต๊อป แผ่นกันน้ำ ยางกันน้ำที่มี ส่วนผสมของพีวีซี (PVC) เป็นส่วนประกอบหลัก สามารถใช้ได้ทั้งรอยต่อแบบเคลื่อนตัว ได้และรอยต่อแบบเคลื่อน ตัวไม่ได้ มีหลายรูปแบบให้เลือกขึ้นกับลักษณะการใช้งาน สามารถใช้กับโครงการ ก่อสร้างที่มีแรงดันสูงเช่นเขื่อนได้ เป็นแผ่นกันน้ำที่ใช้ แพร่หลายในโครงการก่อสร้าง สามารถใช้ได้กับ งานกันซึมรอยต่อผนังกันดิน ผนังใต้ดิน งานกันซึมรอยต่อโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างใต้ดิน และงานกันน้ำรอยต่อโครงสร้างต่างๆ

ลักษณะการใช้งาน

 • รอยต่อคอนกรีตที่เคลื่อนตัวได้
 • รอยต่อคอนกรีตที่เคลื่อนตัวไม่ได้
 • รอยต่อภายในถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย
 • รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างอุโมงค์
 • รอยต่อคอนกรีตในงานก่อสร้างใต้ดิน
 • รอยต่อคอนกรีตผนังกันดินและเข็มพืดคอนกรีต
 • รอยต่อคอนกรีตในงานเขื่อน
 • รอยต่อคอนกรีตในงานท่อระบายน้ำ
 • คุณสมบัติ

 • ทนแรงดันน้ำได้สูง
 • ใช้ได้กับถังเก็บน้ำดี
 • ทนกรดและด่าง
 • ใช้ได้กับรอยต่อที่เคลื่อนตัว
 • มีความยืดหยุ่นในตัว
 • ผลิตตามรูปแบบที่ต้องการได้
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  วิธีการใช้งาน

  เตรียมอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อให้พร้อม ติดตั้งแผ่นกันน้ำไว้บริเวณกึ่งกลางของรอยต่อคอนกรีต ทำการยึดตัวแผ่นกันน้ำเข้าไว้กับเหล็กเสริม ในกรณีต้องมีการเชื่อมต่อหรือทางแยก ต้องทำการเชื่อมแผ่นกันน้ำโดยใช้ความร้อน (ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางบริษัท)

  รูปแบบ

  ขนาดบรรจุ

  25 เมตร ต่อม้วน