ROCKMAX CERAMIC V2

ระบบกันซึมชนิดเซรามิคสะท้อนความร้อน


ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Ceramic V2 คือ ระบบกันซึมชนิดทา มีความยืดหยุ่นสูง มีส่วนผสมหลักที่สำคัญสองส่วนคือ ส่วนน้ำยาอะครีลิค และผงเซรามิค ซึ่งจะทำหน้าที่สะท้อนความร้อน และเป็นวัสดุกันซึมได้ดีเยี่ยมและตัวผงเซรามิคนั้นยังเป็นส่วนช่วยให้เกิดความเป็นฉนวนกันความร้อนไปในตัวด้วย ดังนั้นเมื่อใช้ภายในอาคารจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ วัสดุเซรามิคมีการใช้มายาวนานตั้งแต่การผลิตกระสวยอวกาศ

ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า
 • ระบบกันซึมรางน้ำคอนกรีต
 • ระบบกันซึมรางน้ำเหล็ก
 • ระบบกันซึมผนังภายนอก
 • ระบบกันซึมหลังคาเหล็ก metal sheet
 • ระบบกันซึมถังน้ำโลหะ
 • ระบบกันซึมไซโล (silo)
 • ระบบกันซึมห้องอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องกล
 • ระบบกันซึม ห้องที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ
 • คุณสมบัติ

 • สะท้อนความร้อนได้มากถึง 80%
 • ลดความร้อนในตัวอาคาร
 • ทำหน้าที่ดั่งฉนวนกันความร้อน
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • สะท้อนความร้อนและรังสียูวี
 • ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
 • ปิดทับร้อยร้าวได้
 • สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าได้
 • ทาป้องกันสนิม
 • มีอายุยาวนาน
 • ผิวหน้าสวยงาม
 • ทนทาน
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ ขยะ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีต้องทำการ ล้างออกให้หมด พื้นผิวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแห้งสนิท และต้องทำการวัดความชื้นในคอนกรีตต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ไม่สามารถ ทำการติดตั้งตัววัสดุกันซึมได้ต้องทำการรอให้แห้งสนิท

  ตรวจสอบรอยร้าว รูพรุน โพรง บริเวณผิวหน้าคอนกรีต และทำการซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกันซึม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิวต้องทำการ ซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิดโพลียูรีเทนได้ (Rockmax PUseal)

  วิธีการทารองพื้น

  ทำการผสมตัววัสดุกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 กวนด้วยเครื่องกวนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที ใช้เป็รองพื้นในกรณีพื้นผิวมีความพรุนมาก ทาโดยใช้ลูกกลิ้งในอัตราการใช้งานประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้งเนื้อผิวจริง

  วิธีการติดตั้ง

  ทำการกวนวัสดุให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสมกวนสารประมาณ 1 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งตัววัสดุ เพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทำการทาโดยใช้ลูกกลิ้ง โดยทาเป็นแนวตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.3 – 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง ทำการทาชั้นที่สองและสามตามกระบวนการข้างต้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

  การบ่ม

  ทำการปิดกั้นบริเวณที่ทำการติดตั้งระบบกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายในบริเวณ เป็นเวลา 7 วัน ใช้พลาสติกคลุมในกรณีฝนตก

  ขนาดบรรจุ

  23 กิโลกรัม

  ROCKMAX ROOFSEAL V1

  วัสดุกันซึมอะคริลิค


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Roofseal V1 คือ ระบบกันซึมแบบทาชนิดอะครีลิค มีความยืดหยุ่นสูง ทึบน้ำ ทนทาน และสามารถใช้เป็นวัสดุตกแต่งผิวหน้าได้ในตัว ใช้ได้ดีกับงานกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า และงานกันซึมคอนกรีต ผนังภายนอก สามารถสะท้อนความร้อนได้ มีหลายสีให้เลือก ได้แก่ ขาว เทา และเขียว

  ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมคอนกรีตดาดฟ้า
 • ระบบกันซึมรางน้ำคอนกรีต
 • ระบบกันซึมรางน้ำเหล็ก
 • ระบบกันซึมผนังภายนอก
 • ระบบกันซึมผนังภายนอกอาคารสูง
 • คุณสมบัติ

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • สามารถปกปิดรอยร้าวที่เกิดขึ้นได้
 • ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ติดตั้งง่าย
 • สะท้อนความร้อน
 • ผิวหน้าสวยงาม
 • ทนทาน
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  <

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวคอนกรีตต้องสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มี ฝุ่น ผงซีเมนต์ ขยะ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ หรือเศษซีเมนต์หลงเหลืออยู่ ถ้ามีต้องทำการล้างออกให้หมด พื้นผิวจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแห้งสนิท และต้องทำการวัดความชื้นในคอนกรีตต้องมีค่าไม่เกิน 5% ถ้าเกินกว่าค่านี้ไม่สามารถทำการติดตั้งตัววัสดุกันซึมได้ต้องทำการรอให้แห้งสนิท

  ตรวจสอบรอยร้าว รูพรุน โพรง บริเวณผิวหน้าคอนกรีต และทำการซ่อมแซมก่อนการติดตั้งวัสดุกันซึม รอยต่อต่างๆ ตะเข็บ มุม ของพื้นผิวต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย โดยสามารถใช้ยาแนวรอยต่อชนิดโพลียูรีเทนได้ (Rockmax PUseal)

  วิธีการทารองพื้น

  ทำการผสมตัววัสดุกับน้ำในอัตราส่วน 1:1 กวนด้วยเครื่องกวนให้เข้ากันประมาณ 1 นาที ใช้เป็รองพื้นในกรณีพื้นผิวมีความพรุนมาก ทาโดยใช้ลูกกลิ้งในอัตราการใช้งานประมาณ 0.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1-3 ชั่วโมง ก่อนการติดตั้งเนื้อผิวจริง

  วิธีการติดตั้ง

  ทำการกวนวัสดุให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสมกวนสารประมาณ 1 นาที ตรวจสอบว่าวัสดุเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นให้แบ่งวัสดุเพื่อใช้งานในการทาต่อครั้ง ทำการทาโดยใช้ลูกกลิ้งทาสี โดยทาเป็นแนวตามยาว อัตราการใช้งานประมาณ 0.3 – 0.4 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2-4 ชั่วโมง ทำการทาชั้นที่สองและสามตามกระบวนการข้างต้น ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท

  การบ่ม

  ทำการปิดกั้นบริเวณที่ทำการติดตั้งระบบกันซึมให้ดี ห้ามเข้าภายในบริเวณ เป็นเวลา 7 วัน สามารถใช้พลาสติกคลุมในกรณีฝนตก

  ขนาดบรรจุ

  23 กิโลกรัม

  ROCKMAX CRYSTALSEAL

  ระบบกันซึมชนิดตกผลึก


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Crystalseal คือ ระบบกันซึมชนิดตกผลึกในเนื้อคอนกรีตมีส่วนประกอบด้วย ทรายซิลิก้า ผงปูนซีเมนต์ และสารเคมีที่ทำให้เกิด ปฏิกิริยาการตกผลึก โดยตัวสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับอนุภาคเคมีในคอนกรีต ทำให้คอนกรีตมีรูพรุนน้อยลง และทึบน้ำมากขึ้น แล้วยังสามารถ ทำหน้าที่ปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในคอนกรีตได้ ผลึกที่เกิดขึ้นจะสามารถเกิดขึ้นซ้ำได้อีกหลายครั้ง และตัวผลึกจะคงอยู่ในคอนกรีตเสมือน เป็นส่วนหนึ่งของคอนกรีต ใช้ในงานกันซึมใต้ดินและถังเก็บน้ำเป็นส่วนใหญ่

  ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมสำหรับถังเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมถังบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบกันซึมอ่างเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมงานอุโมงค์
 • ระบบกันซึมท่อระบายน้ำ
 • ระบบกันซึมกำแพงกันดิน
 • ระบบกันซึมงานใต้ดิน
 • ระบบกันซึมฐานราก
 • คุณสมบัติ

 • ติดตั้งกันซึมได้ทั้งสองด้านของผนัง
 • วัสดุจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคอนกรีต
 • ติดตั้งบนพื้นที่ที่มีความชื้นได้
 • ปกปิดรอยร้าวขนาดเล็กที่เกิดขึ้นได้
 • ติดตั้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว
 • ไม่ต้องการวัสดุเพื่อปกป้องผิวหน้า
 • เร่งงานได้เร็วขึ้น
 • สามารถติดตั้งได้หลายวิธี
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาด ด้วยน้ำ และตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ถ้ามีต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ก่อนการติดตั้งระบบกันซึม กรณีที่พื้นผิวชนิดพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จำเป็นต้องทำการทดสอบการยึดเกาะระหว่าง ระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะกันได้ ทำการพรมน้ำบนพื้นผิว ให้ชุ่มก่อนการทากันซึมประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ตวงน้ำประมาณ 7-8 ลิตร เพื่อใช้ในการผสม สำหรับการผสมวัสดุ 1 ถุง 25 กิโลกรัม ทำการผสมด้วยเครื่องผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุต้องเข้ากันได้ดี

  วิธีการใช้งาน

  ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง ทำการทาซ้ำอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนทำการบ่ม

  การบ่ม

  ทำการบ่มโดยใช้น้ำสะอาดพ่นให้ทั่วบริเวณทากันซึม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน

  อัตราการใช้

  แบบทา : 1-1.2 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทาสองชั้น
  แบบโรย : 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

  ขนาดบรรจุ

  28 กิโลกรัม ส่วน A: 20 กิโลกรัม. ; ส่วน B: 8 กิโลกรัม

  ROCKMAX HSC

  WATER BASED CRYSTALLIZATION WATERPROOF


  INTRODUCTION

  Rockmax HSC is a water based, chemical reaction, concrete and cement paste penetration to form a crystal matrix gel in pores, crack, void and capillaries below concrete surface. The solutions provide permanent concrete waterproof and increase concrete durability. The crystal matrix create a protection of cement paste from salt water, high contaminants water, sewage, waste water and some chemicals. Rockmax HSC will seal dead crack and hairline crack on concrete and remain active when contact with water

  AREA OF USES

 • Water tank.
 • Waste water tank.
 • Roof decks.
 • Car parks.
 • Highway and Bridge decks.
 • Marine structures.
 • Runway and Taxiway.
 • Precast concrete.
 • Concrete slab, deck, podiums
 • Concrete foundations and Pylons
 • ADVANTAGES

 • Protect from carbonation and chloride attack.
 • Penetrate to concrete surface
 • Fill porous and capillaries in concrete.
 • Permanent waterproof.
 • Increase durability of concrete.
 • Re active.
 • Vehicle trafficable.
 • Fast track project.
 • No de-bond as become part of concrete.
 • Easy to use.
 • One coat application.
 • Harden concrete surface.
 • APPLICATION AND INSTALLATION

  PREPARATION
  Concrete substrate must be sound, clean, free from oil, grease, mould oil, dust, loose particles and cement paste. Ensure the surface is dry and free from standing water. Concrete must be at least 4 weeks old. All damaged concrete surface must be repair by high quality modified concrete repair mortar prior to application. Construction joints, Expansion joints, Penetrations, Floor drain, Floor cover, Corner joints must be seal and treat with waterproofing material such as waterstop, waterproofing self adhesive tape and/or sealants. The waterproofing detail will be available upon request to Rockmax.

  APPLICATION

 • Apply Rockmax HSC by spray or roller at coverage rate at 4-5m2/litre.
 • Do not dilute the product with water or solvents.
 • After flooded Rockmax HSC to surface area wait until dry approximate 2-6 hours.
 • Immediately pour water on surface after product dry.
 • Curing by flood water 3 days after application.
 • Protection the curing area at least 24 hours prior to traffic.
 • CURING
  Curing by flood water to application area 3-4 times a days at minimum 3-5 days.

  PACKAGING

  20 litre pail.

  ROCKMAX PROOF H3

  POLYMER MODIFIED CEMENT WATERPROOF COATING


  INTRODUCTION

  Rockmax Proof H3 is a one component polymer modified cement based waterproof coating. Its provide excellent bonding and waterproofing to concrete substrate. Can use on portable water tank.

  AREA OF USES

  Rockmax Proof H3 can use as waterproof coating for basements, water tanks, waste water tanks, culverts, underground concrete structures, bathrooms, toilets, kitchens.

  ADVANTAGES

 • Good adhesion.
 • Waterproof concrete and mortar.
 • Easy application.
 • Can apply on damp surface.
 • Non toxic.
 • Chloride free.
 • Can apply on portable water tank.
 • Can apply on masonry.
 • Can apply on rough surface.
 •  

  PREPARATION AND APPLICATION

  PREPARATION

  Concrete substrate must be sound, clean, free from oil, grease, mould oil, dust, loose particles and cement paste. Ensure the surface is dry and free from water saturated. Check and investigate void, honeycomb, or crack on concrete substrate. All damaged must be repair prior to application. Special render mortar or special masonry must be check bond strength of Rockmax Proof H3 to ensure achieve the require strength. Saturated the surface with water at least 2-3 hours prior to application.

  MIXING

  Mixer must use low speed drill mixer (500 rpm) with and including good quality steel paddle. Make sure all tools and equipments are in good conditions and clean. Mix the material with clean water 5litre for 25kg bag of Rockmax Proof H3 . Mix for 3-4 minute until homogeneous and uniform.

  APPLICATION

  Apply Rockmax Proof H3 by plastic brush or roller on prepared surface with approximate 0.5-1.0mm per coat. Allow the first coat to dry approximate 2-4 hours and follow with second coat. Apply second coat in crossing direction with first coat. Allow second coat to dry at 2-3 hours. Make sure the surface dry up before spray water.

  PACKAGING

  25kg bag.

  STORAGE

  Storage in shade and dry condition. Avoid from frost, direct sunlight, water, moisture and high temperature.

  ROCKMAX PROOF H2

  วัสุกันซึมชนิดซีเมนต์ยืดหยุ่น


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Proof H2 คือระบบกันซึมชนิดซีเมนต์ สองส่วนผสมประกอบด้วยส่วนที่เป็นผงซีเมนต์และส่วนที่เป็นน้ำยาโพลีเมอร์ ทำหน้าที่เป็น วัสดุกันซึมสำหรับงานก่อสร้างทั่วๆไป ตัววัสดุมีความยืดหยุ่นและยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี ใช้แพร่หลายในงานก่อสร้างอาคารสูง บ้าน และโรงงาน

  ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมห้องน้ำ
 • ระบบกันซึมภายในห้องครัว
 • ระบบกันซึมสระว่ายน้ำ
 • ระบบกันซึมบ่อน้ำและน้ำพุ
 • ระบบกันซึมพื้นที่ส่วนเปียก
 • ระบบกันซึมถังเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมผนังใต้ดิน
 • คุณสมบัติ

 • มีความยืดหยุ่นเพื่อปิดทับรอยร้าว
 • ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ติดตั้งได้แม้พื้นผิวมีความชื้น
 • รวดเร็วในการทำงาน
 • ปูกระเบื้องทับได้
 • ติดตั้งบนผนังก่ออิฐได้
 • ติดตั้งได้แม้พื้นผิวขรุขระ
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำ และตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ถ้ามีต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้งระบบกันซึม กรณีที่ติดตั้งบนพื้นผิว พิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จำเป็นต้องทำการทดสอบการยึดเกาะระหว่างระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะกันได้ ทำการพรมน้ำบน พื้นผิวให้ชุ่มก่อนการทากันซึมประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ทำการเทส่วนที่เป็นผงซีเมนต์ลงในถังที่มีส่วนของน้ำยาโพลีเมอร์ ทำการผสมด้วยเครื่อง ผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุเข้ากันได้ดี

  วิธีการใช้งาน

  ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทาให้ได้ความหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ต่อครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง ทำการทาซ้ำอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนทำการบ่ม

  การบ่ม

  ทำการบ่มโดยใช้น้ำสะอาดพ่นให้ทั่วบริเวณทากันซึม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 3 วัน

  ขนาดบรรจุ

  25 กิโลกรัม
  ส่วน A: 20 กิโลกรัม และส่วน B: 5 กิโลกรัม

  ROCKMAX PROOF H1

  วัสุกันซึมชนิดซีเมนต์ยืดหยุ่นสูง


  ข้อมูลเบื้องต้น

  Rockmax Proof H1 คือ ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์ยืดหยุ่นสูงมีสองส่วนผสม คือส่วนที่เป็นผงซีเมนต์กับส่วนที่เป็นน้ำยาโพลีเมอร์ เมื่อผสมให้ เข้ากันตามอัตราส่วนที่กำหนดจะได้ระบบกันซึมชนิดซีเมนต์มีความยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะกับพื้นผิวดีเยี่ยม ใช้ได้กับพื้นที่กันซึมที่หลากหลายรวมทั้ง พื้นที่ที่มีโอกาสในการรั่วซึมสูง เช่นสระว่ายน้ำ ดาดฟ้า เป็นต้น

  ลักษณะการใช้งาน

 • ระบบกันซึมสระว่ายน้ำ
 • ระบบกันซึมสำหรับอาคารสูง
 • ระบบกันซึมสำหรับถังเก็บน้ำ
 • ระบบกันซึมดาดฟ้า
 • ระบบกันซึมระเบียง
 • ระบบกันซึมถังเก็บน้ำดาดฟ้า
 • ระบบกันซึมที่เสี่ยงต่อการรั่วซึม
 • คุณสมบัติ

 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ติดตั้งง่าย
 • ติดตั้งได้แม้พื้นผิวที่มีความชื้น
 • ติดตั้งได้รวดเร็ว
 • ปูกระเบื้องทับได้
 • ติดตั้งบนผนังก่ออิฐได้
 • ติดตั้งได้แม้พื้นผิวขรุขระ
 • วิธีการติดตั้งและใช้งาน

  การเตรียมพื้นผิว

  พื้นผิวที่พร้อมจะทำระบบกันซึมต้องสะอาด พื้นผิวปราศจาก ฝุ่น ผงซีเมนต์ น้ำมัน น้ำยาทาแบบ ทำการทำความสะอาดด้วยน้ำ และตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวคอนกรีต ผิวคอนกรีตต้องไม่มีรูโพรงหรือรอยร้าวใดๆ ถ้ามีต้องทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีก่อนการติดตั้ง ระบบกันซึม กรณีที่พื้นผิวพิเศษ เช่นอิฐมวลเบา จำเป็นต้องทำการทดสอบการยึดเกาะระหว่างระบบกันซึมกับพื้นผิวเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถยึดเกาะ กันได้ ทำการพรมน้ำบนพื้นผิวให้ชุ่มก่อนการทากันซึมประมาณ 1-2 ชั่วโมง

  วิธีการผสม

  ทำการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะใช้ผสม มีความพร้อมที่จะใช้งาน เครื่องผสมต้องเป็นสว่านผสมที่มีอัตราความเร็วรอบประมาณ 400-500 rpm ใบกวนต้องเป็นใบกวนสำหรับผสมซีเมนต์เท่านั้น ทำการเทส่วนที่เป็นผงซีเมนต์ลงในถังที่มีส่วนของน้ำยาโพลีเมอร์ ทำการผสมด้วย เครื่องผสมเป็นเวลา 3 นาที ตรวจสอบเนื้อวัสดุเข้ากันได้ดี

  วิธีการใช้งาน

  ใช้แปรงพลาสติกในการทา โดยทาลงบนพื้นผิวที่เตรียมไว้ ทาให้ได้ความหนาประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ต่อครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ถึง 4 ชั่วโมง ทำการทาซ้ำอีกครั้ง โดยมีทิศทางสลับกับครั้งแรก ทิ้งให้แห้ง 2 ถึง 4 ชั่วโมง ก่อนทำการบ่ม

  การบ่ม

  ทำการบ่มโดยใช้น้ำสะอาดพ่นให้ทั่วบริเวณทากันซึม โดยบ่ม 3 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 3 วัน

  ขนาดบรรจุ

  48 กิโลกรัม
  ส่วน A: 20 กิโลกรัม และส่วน B: 28 กิโลกรัม