Rockmax Swelling 101 คือยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์ใช้งานสำหรับรอยต่อคอนกรีต
หลักการคือจะสามารถขยายตัวเพื่ออุดโพรงที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อโครงสร้างคอนกรีต (construction joint) เมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น มีส่วนประกอบหลักคือเบนโทไนท์ ยาง และสารผสมเพิ่ม โดยจะบวมหรือขยายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ำหรือความชื้น มีอัตราการ ขยายตัวประมาณ 300% ใช้ได้ดีกับรอยต่อคอนกรีตชนิดที่ไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น

 

 

Rockmax Hydrostop CJ คือยางบวมน้ำที่มีส่วนประกอบคือคลอโรพรีนเป็นตัววัสดุ หลัก ใช้ในงานรอยต่อชนิดไม่เคลื่อนตัวเท่านั้น เป็นยางบวมน้ำที่ส่วนใหญ่ใช้ในรอยต่อ สำหรับโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป และรอยต่อในงานอุโมงค์ หลักการทำงาน ยางบวมน้ำจะขยายตัวรอบทิศทางเพื่อให้รอยต่อชิดสนิทกัน เป็นยางกันน้ำที่ใช้ได้ง่าย ติดตั้งสะดวก น้ำหนักเบา ขนส่งได้สะดวก เป็นยางรอยต่อโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็กได้ มีความยืดหยุ่นสูง ใช้ในงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ยางบวมน้ำชนิดนี้ มีลักษณะแตกต่างจากยางบวมน้ำชนิดเบนโทไนท์

 

Rockmax PVC waterstop คือพีวีซี วอเตอร์สต๊อป แผ่นกันน้ำ ยางกันน้ำที่มี ส่วนผสมของพีวีซี (PVC) เป็นส่วนประกอบหลัก สามารถใช้ได้ทั้งรอยต่อแบบเคลื่อนตัว ได้และรอยต่อแบบเคลื่อน ตัวไม่ได้ มีหลายรูปแบบให้เลือกขึ้นกับลักษณะการใช้งาน สามารถใช้กับโครงการ ก่อสร้างที่มีแรงดันสูงเช่นเขื่อนได้ เป็นแผ่นกันน้ำที่ใช้ แพร่หลายในโครงการก่อสร้าง สามารถใช้ได้กับ งานกันซึมรอยต่อผนังกันดิน ผนังใต้ดิน งานกันซึมรอยต่อโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างใต้ดิน และงานกันน้ำรอยต่อโครงสร้างต่างๆ ...

 

Rockmax Rubberstop คือยาง วอเตอร์สต๊อป แผ่นกันน้ำ ยางกันน้ำสำหรับรอยต่อ คอนกรีตประเภทยางธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งรอยต่อคอนกรีตแบบเคลื่อนตัวได้และ เคลื่อนตัวไม่ได้ ใช้สำหรับกั้นทางผ่าน ของน้ำในโครงสร้างคอนกรีต เช่น ถังเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำเสีย ท่อส่งน้ำ อุโมงค์ส่งน้ำ สระว่ายน้ำ วัสดุยางมีให้เลือกหลากหลาย ตามพื้นที่การใช้งาน เช่น ยางสังเคราะห์ หรือ ยางอีพีดีเอ็ม หรือยางที่ต้องการ ทนสารเคมีสูง ...

 

Rockmax Adhesive 11 เป็นกาวชนิดพิเศษ พร้อมใช้งาน ผลิตมาจากวัสดุประเภท โพลีครอโรพลีน แห้งเร็ว สะดวกในการติดตั้งยางบวมน้ำ หรือยางกันซึมชนิดต่างๆได้ดี มีแรงยึดเหนี่ยวกับยางกันซึมสูง ใช้งานโดยเฉพาะกับยางกันซึม สามารถใช้ติดตั้งกับ วัสดุยางประเภทอื่นอีกได้ เช่น ยางรองคอสะพาน ยางบวมน้ำ ยางกันซึม ยางแผ่นปูพื้น ยางกันกระแทก ยางวอเตอร์สต็อป ยางกันซึม และยางอื่นๆ