Rockmax Cure คือน้ำยาบ่มคอนกรีตสูตรน้ำ ผลิตมากจากวัสดุไม่มีสารพิษหนัก ไม่มีไอระเหย เป็น น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ จะซึมผ่านผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยา เคมีกับคอนกรีต เพื่อกักน้ำในคอนกรีต ไม่ให้ระเหยออกมาจากผิวหน้าคอนกรีต เร็วเกินไปจนเป็นเหตุให้คอนหรีตเกิดรอยแตกร้าว เกิดรูพรุน และเป็นผลให้คอนกรีต ไม่เกิดการพัฒนากำลังตามทฤษฏี น้ำยาบ่มคอนกรีตชนิดนี้ยังสามารถทำให้คอนกรีต มีความแข็งแกร่งที่ผิวหน้าอีกด้วย เป็นน้ำยาบ่มคอนกรีตที่ใช้แพร่หลายทั่วไปในงาน ก่อสร้าง น้ำยาบ่มคอนกรีตสามารถเลือกทั้งแบบมีสี และใสได้

 

Rockmax Moform W คือน้ำยาทาแบบสูตรน้ำใช้สำหรับทาแบบ หรือคอนกรีต ผลิตมาจากวัสดุคุณภาพสูง เมื่อใช้แล้วจะได้ คอนกรีตที่มีผิวหน้า เนียน เรียบ ไม่มีคราบดำติด ก่อนใช้งาน ควรทำการทดสอบกับพื้นผิวแต่ละวัสดุไม้แบบก่อน เพื่อดูความเข้ากันได้ของวัสดุกับไม้แบบ

 

 

Rockmax Superrib คือตะแกรงเหล็กกั้นรอยต่อคอนกรีต ทำมาจาก เหล็กชุบสังกะสี โดยมีรูปแบบเป็นบั้ง เมื่อนำไปติดตั้ง ตามมาตรฐานและค้ำยันที่ถูกต้อง สามารถรับแรงดันจากคอนกรีตและสามารถใช้เป็น ตัวเพิ่มรอยต่อทางกล(Mechanical Keys) กับรอยต่อก่อสร้างได้

 

 

Rockmax RIBLATH คือตะแกรงเหล็ก ขนาด3/8 นิ้วและ มีบั้งขั้นทุก 4 นิ้ว ตะแกรงเหล็กชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ออกแบบมาเพื่อความ ทนทาน สำหรับการฉาบปูนที่หน้างาน ผลิตมา จากเหล็กชุบสังกะสีและสามารถเลือก วัสดุชนิดอื่นได้ เช่น สเตนเลส