ROCKMAX ADMIX CM
น้ำยากันซึมผสมคอนกรีตและมอร์ตาร์์


 

ข้อมูลเบื้องต้น

Rockmax Admix CM คือน้ำยากันซึมสำหรับคอนกรีตและมอร์ตาร์ ผลิตภัณท์ตามมาตรฐาน ASTM C494 type A

ลักษณะการใช้งาน


Rockmax Admix CM ใช้เป็นน้ำยาผสม เพิ่มเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านกันซึมใน คอนกรีตและมอร์ตาร์ โดยสามารถใช้กับ งานคอนกรีตโครงสร้างต่างๆ เช่น ถังเก็บ น้ำ สระว่ายนํ้า ห้องนํ้า ห้องครัว พื้นชั้นล่าง ติดกับดิน และสามารถใช้ผสมกันซึมใน ซีเมนต์มอร์ตาร์งานฉาบได้ด้วย


คุณสมบัติ


 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการรับกำลัง
 • เพิ่มค่าความทึบน้ำ
 • ลดการแตกร้าว
 • สามารถใช้งานกับถังน้ำดื่มได้
 • ผสมง่าย

 •  

  วิธีการติดตั้งและใช้งาน


  วิธีการผสม

  ผสมน้ำยากับน้ำสะอาดให้เข้ากัน นําน้ำยาที่ผสมกับน้ำไปผสมกับปูนซีเมนต์ และทราย ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมใช้งาน

  ขนาดบรรจุ

  5 ลิตร ,
  25 ลิตร ,
  200 ลิตร

  วิธีเก็บรักษา

  เก็บรักษาไว้ในทีม ไม่มีแดด ความร้อนสูง หรือความชื้น ควรเก็บรักษาไว ้ที่ อุณหภูมิประมาณ 10 ถึง 40 องศาเซลเซียส