Rockmax CG คือ ซีเมนต์เกร้าท์ที่มีกำลังอัดสูงและมีความสามารถในการไหลตัวได้ดี ไม่เกิดการหดตัว ใช้ในงานเกร้าท์ใต้ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ งานเกร้าท์ถังเก็บ สารเคมี งานเกร้าท์รางเครน งานเกร้าท์ฐานรองสะพาน งานเกร้าท์งานฐานราก หรืองานซ่อมแซมขนาดใหญ่ วัสดุชนิดนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นตัวถ่ายน้ำหนัก ลงสู่ฐานราก ซีเมนต์เกร้าท์ สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว ให้กำลังอัดสูง

 

 

Rockmax GP คือ ซีเมนต์เกร้าท์ชนิดไม่หดตัวใช้ได้กับงานทั่วไป ไหลตัวเข้าแบบได้ดี ใช้แพร่หลายในงานก่อสร้างทั่วไป เช่นงานเกร้าท์ฐานเสา งานเกร้าท์ซ่อมแซมคอนกรีต

 

 

 

Rockmax EPG คือ อีพ๊อกซี่เกร้าท์กำลังอัดสูง ประกอบด้วย 3 ส่วนผสม เหมาะสำหรับ งานที่ต้องการรำบกำลังเร่งด่วน ทนต่อสารเคมี และรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี มีการใช้งาน อย่างแพร่หลายในโครงการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี และรางเครน ขนาดใหญ่ ใต้ฐานเครื่องจักรขนาดใหญ่ งานเกร้าท์ที่ต้องการรับกำลังเร่งด่วน สามารถ ให้กำลังอัดสูง อีพ๊อกซี่เกร้าท์กับซีเมนต์เกร้าท์มีความแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนใช้งาน ควรตรวจสอบความพร้อมทุกครั้ง

 

Rockmax Grout UW คือ ซีเมนต์เกร้าท์สำหรับงานใต้น้ำ วัสดุสามารถ ใช้ได้ทั้งแบบ เทปกติและแบบใช้ปั๊มแรงดันสูง ใช้ในงานซ่อมแซมคอนกรีตใต้ผิวน้ำ หรือเพิ่มความ หนาของโครงสร้างคอนกรีตใต้น้ำ เพิ่มความทนทาน วัสดุตรงตาม ASTM C1107